Ponuda

Individualni tretmani
Fizioterapija postoperativnih i posttraumatskih stanja
Tretiranje bolnih stanja
Neurorehabilitacija
Zdravlje žena
Vježbanje u trudnoći i nakon poroda
Limfna drenaža
Korektivni programi za djecu
Masaže (opuštajuće i medicinske)