Cjenik

Dijagnostika
Prvi pregled €33
Individualni tretman 24
Vježbe
Individualni tretman (60 min) €24
Individualni tretman (60 min) | 5 tretmana €100
Individualni tretman (60 min) | 10 tretmana €200
DNS vježbe (60 min) €24
DNS vježbe (60 min) | 5 tretmana €100
DNS vježbe (60 min) | 10 tretmana €200
Masaže
Medicinska masaža leđa (50 min) €28
Parcijalna klasična ručna masaža (30 min/leđa) €20
Parcijalna klasična ručna masaža (45 min/leđa+noge) €27
Masaža cijelog tijela (60 min) €30
Spercijalne terapijske tehnike
Ručna ili manualna limfna drenaža ( MLD)
MLD lica (30 - 45 min) €20
MLD ruke (45 - 60 min) €26
MLD noge ( 60 - 75 min) €33
Miofascijalna relak s acija (MFR)
MFR ( 15 min) €9
MFR ( 45 min) €24
MFR (60 min <) €30
DNS ( Dinamička neuromuskularna stabilizacija ) €24
DNS ( 5 x DNS tretmana ) €100
DNS ( 10x DNS tretmana ) €200
Ostale fizikalne procedure
Elektroprocedure 15 min €7
TENS 15 min €7
Ultrazvuk 10 min €6
Elektrostimulacija €12
Limfomat ( 15 min ) €8
Limfomat ( 30 min ) €12
Grupni programi
Mjeseča članarina 2 x tjedno €25
Mjesečna članarina 3 x tjedno €36
Drop-in sat €5
Probni trening besplatan

Sve termine i vrstu grupnih programa možete provjeriti pod Raspored vježbanja

Zdravstveni paketi
* Zdravstveni paketi se formiraju prema individualnim potrebama i ne odnose se na već gotove pakete usluga navedene u cjeniku.

** Potrebno je minimalno 5 tretmana za formiranje paketa (mini paket), a maksimalan broj usluga po paketu je 10 dolazaka.

*** Na mini paket od 5 dolazaka ostvarujete 10% popusta, a na pakete od 10 dolazaka 20% popusta na jednokratno plaćanje.